Penggunaan Curly Braces / Brackets

Penggunaan Curly Braces / Brackets

Simbol ‘{}’ yang dikenali sebagai curly brackets amat berguna dalam penulisan kod PHP.

Ia boleh digunakan untuk menentukan blok (sarang) sesuatu kod /arahan.
Mari kita lihat contoh di bawah:

contoh 1:

if ($umur > 18) 
     print("Tahniah! <br>Anda layak.");

contoh 2:

if ($umur > 18) 
{ 
    print("Tahniah!");
    print("<br>");
    print("Anda layak"); 
}

Di dalam kedua-dua arahan di atas, hasilnya adalah sama. Tetapi perbezaannya pada tanda ‘{‘.

Mudahnya begini, jika melibatkan arahan / penyataan melebihi dari satu baru kod, tidak perlu gunakan ‘{}’ tetapi jika lebih dari satu arahan perlu gunakan tanda ‘{}’  (curly brackets)

Leave a Reply

comment-avatar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.