item-thumbnail

echo() VS print()

Walaupun kedua-duanya merupakan fungsi yang sama iaitu memaparkan output, tetapi ada perbezaan dari segi kecepatan. echo() sebenarnya lebih laju be...