Hadkan huruf yang dipaparkan dalam ayat / teks

Hadkan huruf yang dipaparkan dalam ayat / teks

Ini adalah salah satu fungsi penting yang harus diketahui. Bagaimana untuk memendekkan ayat yang dipaparkan dan menggantikan dengan tanda …

Memperkenalkan fungsi sub_str

Sintaks;
sub_str( ayat , mula , panjang )

fungsi sub_str ini adalah untuk mengembalikan bahagian ayat mengikut  mula dan panjang yang ditentukan (oleh parameter).

Contoh :

Ini adalah artikel yang sangat panjang…

*ayat di atas sebenarnya lebih panjang, tetapi kita hanya paparkan sebahagian.

Contoh Penggunaan:

<?php
$posisi=27; // Tentutkan bepara huruf yang perlu dipaparkan.
$ayat="Kami akan menawarkan kursus membina Aplikasi Android";
$ayat_pendek = sub_str($ayat, 0, $posisi);
print $ayat_pendek;
print '...';
?>

 

Hasilnya akan memaparkan 27 huruf pertama sahaja.

Kami akan menawarkan kursus...”

contoh kod lain:

echo sub_str(‘abcdef’, 1);     // bcdef
echo sub_str(‘abcdef’, 1, 3);  // bcd
echo sub_str(‘abcdef’, 0, 4);  // abcd
echo sub_str(‘abcdef’, 0, 8);  // abcdef
echo sub_str(‘abcdef’, -1, 1); // f

Leave a Reply

comment-avatar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.