Skrip: Sistem Aduan

Skrip: Sistem Aduan

Di dalam Kursus PHP & MySQL, peserta akan di ajar dari asas (installation) sehingga bina sistem.

Ini adalah antara contoh sistem yang di buat:

sistem_aduan2

LIHAT DEMO

DOWNLOAD SEKARANG

Ini adalah contoh Sistem Aduan Lengkap. Amat baik untuk dijadikan rujukan. Antara kelebihan sistem ini:

 • Pengguna buat aduan baru (no rujukan aduan baru automatik generate) (INSERT / ADD)
 • SPAM check – sekuriti sistem (CAPTCHA)
 • Validation input – prompt warning jika pengguna tidak masukkan input dan terus fokus kepada input tersebut
 • Sistem Login ADMIN. Hanya boleh akses ke ruangan admin jika username & password sah (SESSION)
 • Admin: Lihat senarai semua aduan yang dihantar (VIEW ALL) dalam bentuk table
 • Carian mengikut kriteria aduan (SEARCH)
 • Kemaskini status aduan (UPDATE) + calendar popup
 • Hapuskan aduan (DELETE) – Prompt confirmation ‘Anda Pasti?’ sebelum delete
 • Paparkan aduan dalam bentuk report (PDF convert)
 • PAGINATION – Paparkan hanya 50 maklumat bagi setiap page.
 • Highlight row jika mouse over pada senarai aduan
 • Status berubah warna mengikut jenis
 • Tukar password (VIEW & UPDATE) – kemaskini maklumat login admin
 • LOGOUT – selepas logout dari sistem session akan dihapuskan. Tidak boleh lagi klik ‘back button’
 • CSS Style
 • SMS Notification

Kesimpulan:

Sistem ini mempunyai feature lengkap sesuai untuk menjadi rujukan membina apa juga sistem lain. Add, Update, Delete, View Record, Print Report, Login System, Captcha security, Input validation, Calendar Pop-Up dan lain-lain. Feature SMS notification (dari skrip asal) telah dikeluarkan untuk elakkan pembaziran / penyalahgunaan kredit sms.

Nota# : Kod PHP & MySQL yang digunakan di dalam sistem ini amat mudah untuk difahami. Tidak menggunakan Object Oriented, tanpa Class. Sesuai untuk digunakan kembali bagi membina sistem lain (copy & paste).

 

LIHAT DEMO

DOWNLOAD SEKARANG

Leave a Reply

comment-avatar

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.